onsdag, juli 06, 2011

Lean and Scrum

I just read this entry about adding more pull to scrum. I think I will try out some of the ideas very soon.
http://leansoftwareengineering.com/ksse/scrum-ban/

onsdag, maj 20, 2009

hay i'm back and now with .Net

Hi
I been through a interessting year since last post. I've joined a new company and is now working as a socalled domain manager where i'm strategic responsible for connectivity tools in the whole product which is a investment management suite.
I'm still preaching scrum but now on the other side as product owner.
But that's not what i want to blog about. I have just come home from microsoft teched 2009 which was a very inspiring visit. The dark side of computing is getting brighter. Some of the really interessting stuff that i'll be looking into is the workflow support that is coming in .Net 4.0 which will be XAML based. Also the project named velocity looks promising. it's a distibuted memory cache that will come with the 2008 server rel.2
Other interessting projects are
Oslo with the m language for defining grammars
Dublin for having better server behavior :)
and azure which is microsofts cloud computing solution

fredag, maj 23, 2008

Status

ja så har mine piloter kørt i omkring 2 måneder og det er interessant at det ikke er svært at få team medlemmerne til at arbejde sammen og få produktivitet og synlighed. Den store udfordring herude er at få skabt ejerskab hos produktejerne. Der er flere problemer, et er tror jeg at man for at være produktejer skal have nogen indflydelse. Måden man har opnået denne indflydelse er tilsyneladende ikke ved at være engageret i det arbejde der rent faktisk udføres og ved at tage ansvar. Derfor når man afkræves ansvar (som produktejer) er det nemmere at stikke hovedet i busken og forsvinde. Jeg synes det er så tyndt at jeg har et team som knokler derudaf og som virkelig gør en forskel og så forsvinder deres produktejer og viser ikke interesse for produktet. Jeg bliver så sur. Det er fandme ikke for teamets skyld at de udvikler.
Sure lure. Derudover har jeg lavet en masse scrum salgsarbejde, men "gider" ikke flere piloter. Scrum virker så lad os komme igang.

Etiketter:

mandag, januar 14, 2008

Indtryk fra en IT arkitekts hverdag

Har lige gennemført et kanon projektleder kursus. Det mest interessante for mig var de bløde elementer og de indadvendte. Jeg opdagede at jeg rent faktisk evner at coache hvilket kommer lidt som en overraskelse for mig. Jeg har altid gået efter mine løsninger, men måske er det et element i at blive voksen. Derudover har jeg "taget" en meyers briggs type indikator. Der er ikke de store overraskelser i min profil (ENTJ), men det interessante er noget af den teori der ligger bagved. Specielt ens såkaldte inferiøre funktion. Det er den funktion der kommer til udtryk når man er stresset/presset. Det er ret interessant for min er såkaldt introvert følen, hvilket betyder at jeg lukker mig inde og ikke stoler på mig selv mere. Der var en masse andet godt (og nogle pm teknikker, men de har ikke udviklet sig væsentligt siden roderkonge). Jeg fik også samlet lidt krudt til kampen mellem det plandrevne og det empirisk baseret. Når men tilbage til en it arkitekts hverdag. Det ene øjeblik skal man udvikler web baseret funktionalitet til vores SCM værktøj, Dimensions. Det andet øjeblik skal man forholde sig til LEAN i it afdelingen samt forsøge at provokere vores ledelse. Så skal der udvikles en prototype i Eclipse EMF/GMF således at jeg kan vise hvorledes man kan benytte meta modellering til forskellige løsninger. Så ringer der en bruger af Serana Dimensions som ikke kan checke-in. Hmm jeg har jo ikke produktions passwordet. Hvem har det? Find en... :) Og så er det tid til at lave en præsentation af Scrum tilpasset et ikke kendt publikums specifikke behov :-) 2 timer uden vand men med fuld hammer på mundtøjet og lytterbøfferne for at finde vejen. (Gik iøvrigt godt. Jeg elsker det). Når så skal man forholde sig til overordnede styringsprincipper, hvor man ikke lige har fået noget information, men ens Scrum implementering er ret afhængig af det.... Og hvem kan lige lege med mig og hvordan laver vi et roadmap etc. etc. Så skal man også lige forholde sig til integrationsarkitektur samt brug af Spring.
Forholdsvis divers arbejdsdag og jeg elsker det et eller andet sted. Kunne være fedt hvis der var en enkelt person som man kunne køre parløb med men sådan er det nok ikke ...

fredag, januar 04, 2008

Scrum i vedligehold

hmm så er vi endelige ved at være fremme ved at der skal bruges lidt tid på at indføre Scrum. Jeg skal indføre Scrum i forskellige typer af teams og projekter. En udfordring er i forbindelse med teams der har vedligeholdelsesansvar og support ansvar. Vedligeholdelsesopgaverne ryger bare ind i backlog'en (kræver lige lidt gymnastik, men ...) I forbindelse med support opgaver er jeg lidt mere i tvivl om hvorledes det skal håndteres. Der er ihvertfald to måder som jeg ser det p.t. Enten "nedskriver" man teamets kapacitet med en eller anden faktor. Og tager folk ud til de "vigtige" support opgaver der kommer. Det vil nok være den traditionelle måde at gøre det på, men jeg ser flere problemer med den tilgang. Et er at man fjerner synlighed af teamets arbejde, en anden er at man risikerer at supportopgaverne ikke ses som en del af teamets ansvarsområde og dermed opnår man ikke potentielle fordele ved at kunne sprede evne til løsning. Derudver er der en risiko for at man tilsidesætter prioriteringsarbejdet og "tvinger" teamet til at nå det de har commitet sig til selv om de rent faktisk laver andet.
Dvs. Synlighed og gruppedynamik kan lide skade ved denne måde at gøre ting på.
En anden måde som jeg lige skal har styr på er at inddrage de akutte support opgaver i backlog'en og skabe en synlighed på eksempelvis en kanban tavle. Man kunne bruge en anden type eller farve kanban. Man vil stadigvæk tilsiddesætte sprint planlægningen, men til gengæld vil der være synlighed og der vil være mulighed for scrum masteren til at kommunikere løbende. any ideas?

onsdag, november 28, 2007

Asien og situationsbestemt ledelse - De kan mere end S1

Jeg har lige været på noget kursus noget hvor vi bl.a. kiggede på situationsbestemt ledelse. Den ledelsesstil som benyttedes i Asien var den meget instruerende og lidt støttende (S1). Brugen af scrum og de ting jeg prædikede forsøgte at bevæge ledelsesstillen fra S1 til S4. Enkelte kunne ledes vha. S4 og S3. Der interessante i denne situation er hvorledes min mere støttende ledelsesstil kunne co-eksistere med en organisation hvor S1 er den dominerende måde at styre og lede på. Nogle af de konflikter der optrådte kan forklares vha. denne model, eller ihvertfald give et perspektiv.
Jeg blev lidt provokeret af underviseren da han sagde at alle asiater "elskede" S1 og kun var istand til at modtage denne form for ledelse. Jeg føler, at jeg har set det modsatte ske i Asien så denne fordom holder ikke. Derimod er der en del af deres kultur, hvor man skal se på gruppen i forbindelse med sin ledelse og forsøge at overføre denne ledelsesstil til grupper. Udfordringerne i Asien handler bl.a. om at skabe evnen til at stille spørgsmål og et eller andet sted kræver dette selvtillid. Denne selvtillid kan man opbygge igennem en bevidst brug af gruppen og skabelsen af gruppe helte.

Long time no see - en masse forskelligt

Yes så er det ved at være et godt stykke tid siden sidst. Der har bådet være en barsel og så en masse finde sig til rette og profilere sig i organisationen efter at jeg er kommet tilbage. Der er dog sket en masse interessant. Jeg er blevet involveret i LEAN (til at starte med som rådgiver), skal højst sandsynligt til at starte nogle piloter med brug af agile metoder sikkert Scrum. Piloterne bliver interessante fordi de ikke skal håndtere projekter i traditionel forstand men derimod bundles af mindre opgaver. Umiddelbart virker det jo lige til højrebenet for kunne man ikke organisere det efter produkter? Jo da, det virker som en god ide, men det betyder jo at vi skal til at se på vores systemportefølje som bestående af produkter og dermed skal vi til at identificere en person (evt. proxy) der kan tage det forretningsmæssige ansvar for en sådan sag. Derudover skal vi også til at have en synlig prioritering af de forskellige features/opgaver. Min umiddelbare bekymring er dog et helt andet sted. Nemlig hvorledes får jeg skabt forståelse for at god systemudvikling starter med at man lader folk tage ansvar og at man acceptere fejl som en del af læring.
Har iøvrigt været på LEAN software development med ægteparret Poppendieck. De er meget amerikanske men det var interessant og udemærket. Det giver lidt stof til eftertanke specielt er det meget sjovt at se JIT principperne anvendt på software. Store produkt backlogs med 1 år gamle features, der endnu ikke er prioriteret giver måske ikke den store mening og bruges mere som en parkeringsmekanisme.
Iøvrigt så er projektet i asien afsluttet og til manges overraskelse er det blevet en succes :) Det er en fornøjelse at have være med til at starte noget op og skabe basis for læring. Se næste post om Situationsbestemt ledelse og Scrum/CMMI.
Som man kan læse er det masser at gå i gang med så det vil jeg forsøge at dele her over de kommende måneder.
P.t har jeg valgt at være på en stort Software Configuration Management projekt for at få trænet mine evner til forandringsledelse. Der er nogle udfordringer i forbindelse med ældre udviklere som efter 20-30 år skal forandre deres måde at arbejde på. Endvidere er det et stærkt projektteam. Vi benytter Serena Dimensions primært fordi det er det eneste (?) SCM værktøj der understøtter både mainframe og decentrale platforme (med processer).

mandag, september 03, 2007

Eclipse stuff

Just went to a eclipse.dk gathering. Heared some interessting stuff about eclipse (and some not). There was a director from the eclipse foundation (Ralph Mueller) who talked about stuff but also talked about modelling in Eclipse and would see if he could bring me in contact with the european eclipse modelling community. That could be cool. There are some interessting eclipse projects that i have to look at. For instance a project called mylyn that's about integrating your tasks into your IDE. It looks like it also tries? only to show what's in your change set aka only makes sense for the task at hand.
Eclipse maintains a site with a lot of live demos, webcasts etc

Currently i'm trying not to think DSL every time i see a problem. So it's about thinking out of the box but it's funny to observe how you (at least i) always tend to solve every problem with the tool you currently have in your hand. It's difficult to step back and look down in the toolbox to see if there are other possible tools that could do the trick.

Etiketter: